Turkish
Arabic
English
French
German
Italian
Russian
Spanish

Kurumumuz çok seslilik, şeffaflık, demokrasi, saygı, ekip ruhu ve özveri ilkeleri dâhilinde, dünyaya daha bilinçli, daha duyarlı, alanında yetkin bireyler yetiştirmek  amacıyla bir araya gelerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Ekibimiz; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, ekonomi, İngiliz dili ve edebiyatı, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, halkla ilişkiler, grafik tasarım, psikoloji ve işletme gibi bölümlerde öğrenim görmüş ve görmekte olup, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim kurulu organlarımız, büyük bir özveri ile, Avrupa Komisyonu, İnsan Kaynakları, Finansal Yönetim, Proje Koordinatörlüğü, Ar-Ge Komisyonu, Genel Sekreterlik, Bilişim Yönetimi ve Denetleme Kurulu başlıkları altında etkili bir şekilde yönetilmektedir. Kurumumuzda Performans Testi, Toplam Kalite Yönetimi (Kaizen Felsefesi) gibi yönetimi en iyiye sevk edecek birçok yöntem kullanılmaktadır. Ortak Akıl Toplantılarımızda gerçekleştirilen beyin fırtınaları sonucu çıkan fikirlerin her biri itinayla değerlendirilip yönetimdeki bireylerin oybirliği sonucuyla kararlar alınır.